MARIA H. OEN - VICE DIREKTÖR

Maria H. Oen avlade sin filosofi doktorsexamen i konstvetenskap 2015 vid Universitetet i Oslo. Sedan 2019 är hon vicedirektör vid Svenska institutet i Rom. Hon har tidigare varit lektor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet; Visiting Scholar (postdoktor) vid The Warburg Institute i London och Marie Curie Fellow vid Centrum för medeltidstudier vid Stockholms universitet. I sin forskning fokuserar Oen på den visuella kulturen i Italien under perioden ca.1200-1550. I hennes senaste forskningsprojekt har hon undersökt senmedeltida kvinnliga författarporträtt; den visuella retoriken i de italienska manuskripten till Heliga Birgittas Uppenbarelser och arkitekturens och konstens roll i förhållande till fenomenet visioner under senmedeltiden. Bland hennes senaste publikationer finns A Companion to Birgitta of Sweden and Her Legacy in the Later Middle Ages (red. M. H. Oen. Brill, 2019) och Sanctity and Female Authorship: Birgitta of Sweden and Catherine of Siena (red. M. H. Oen och U. Falkeid. Routledge, 2019). Oen har erhållit forskningsfinansiering och stipendier av bland andra European Research Council, Norges forskningsråd, Riksbankens Jubileumsfond, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien och Samuel H. Kress Foundation.

Publikationer i urval

Böcker:

Sanctity and Female Authorship: Birgitta of Sweden & Catherine of Siena, ed. by M. H. Oen and U. Falkeid (New York: Routledge, 2020) (ISBN 9780367368555)

A Companion to Birgitta of Sweden and Her Legacy in the Later Middle Ages, ed. by M. H. Oen. Brill’s Companions to the Christian Tradition (Leiden and Boston: Brill, 2019) (ISBN 9789004338685)

Artiklar och kapitel i böcker

“The Locus of Truth: St Birgitta of Sweden’s Pilgrimage to Jerusalem,” in Tracing the Jerusalem Code I, Ed. by K. B. Aavitsland and Line M. Bonde (Berlin: De Grutyer, 2021), 245-68 (ISBN 9783110634853)

“‘Apparuit ei Christus in eodem loco…’: Physical Presence and Divine Truth in St. Birgitta of Sweden’s Revelations from the Holy Land,” in Faith and Knowledge in Late Medieval and Early Modern Scandinavia. Ed. by K. Kjesrud and M. Males (Turnhout: Brepols, 2020), 73-95 (ISBN 9782503579009) 

“Ambivalent Images of Authorship,” in Sanctity and Female Authorship: Birgitta of Sweden & Catherine of Siena, ed. by M. H. Oen and U. Falkeid (New York: Routledge, 2020), 113-37 (ISBN 9780367368555)

“Introduction,” [co-written with Unn Falkeid] Sanctity and Female Authorship: Birgitta of Sweden & Catherine of Siena, ed. by M. H. Oen and U. Falkeid (New York: Routledge, 2020), 1-13 (ISBN 9780367368555)

“Introduction: Birgitta Birgersdotter and the Liber celestis revelacionum,” in A Companion to Birgitta of Sweden and Her Legacy in the Later Middle Ages, ed. by M. H. Oen (Leiden and Boston: Brill, 2019), 1-24 (ISBN 9789004338685)

“The Iconography of Birgitta in Liber celestis revelacionum,” in A Companion to Birgitta of Sweden and Her Legacy in the Later Middle Ages, eds. M. H. Oen (Leiden and Boston: Brill 2019), 186-222 (ISBN 9789004338685)

“Iconography and Visions: St. Birgitta’s Revelation of the Nativity of Christ,” in The Locus of Meaning in Medieval Art: Iconography, Iconology, and Interpreting the Visual Imagery of the Middle Ages, ed. by L. Liepe, 212-37. Studies in Iconography: Themes and Variations (Berlin: De Gruyter, 2019) (ISBN 9781580443432)

“Franciskus och visionens ikonografi,” in Mellan himmel och helvete. Bilder och berättelser från senmedeltidens Italien. Eds. O. Ferm and P. Förnegård, 123-51. Stockholm: Atlantis, 2015 (ISBN 9789173537209)

“Sight, Body and Imagery in the Visionary Experiences of Birgitta,” in The Birgittine Experience. Papers from the Birgitta Conference in Stockholm 2011. Eds. C. Gejrot, M. Åkestam and R. Andersson, 190-208. Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2013 (ISBN 9789174024173)

“The Origins of a Miraculous Image: Notes on the Annunciation Fresco in SS. Annunziata in Florence,” Konsthistorisk Tidskrift / Journal of Art History 80, no. 1 (2011): 1-22 (ISSN 0023 3609)