FANNY LIND - SEKRETARIAT

Fanny Lind har studerat språk och litteratur vid Pisas universitet. Hon har tidigare arbetat i institutets bibliotek och arbetar som sekreterare sedan 2016. Sekretariatet hanterar praktiska arrangemang i samband med kurserna, förfrågningar om boende på institutet och assisterar forskare med diverse tillstånd. En stor del av verksamheten som kräver kontakt med italienska myndigheter går via sekretariatet.