PUBLIKATIONER

Svenska institutet ger ut vetenskapliga publikationer inom ramen för institutets ämnen: antikens kultur och samhällsliv samt konstvetenskap. För dessa publikationer ansvarar Publikationsnämnden vid de Svenska Instituten i Rom och Athen. Publikationsnämnden är sammansatt av akademiker från universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala samt cheferna för det Svenska Institutet i Rom och det Svenska Institutet i Athen. Nämnden antar bidrag efter att ha arrangerat referee-granskning.

Gå till Publikationsnämndens hemsida

Hittills utgivna volymer

Acta Instituti Romani Regni Sueciae. Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Rom. Series prima in 4o

Publikationsserrie för monografiska verk och samlingsverk (inkl. konferensacta). Utgiven sedan 1932. 

Acta Instituti Romani Regni Sueciae. Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Rom. Series altera in 8o

Publikationsserrie för mindre monografiska verk och samlingsverk (inkl. konferensacta). Utgiven sedan 1939.

Opuscula Romana (link a pdf)

Opuscula Romana föregicks av Opuscula Archaeologica, utgiven för första gången år 1935.

Opuscula Romana publicerades inom Acta in 4o serien (1954-1996) och sedan 1996 på årlig basis med undertiteln Annual of the Swedish Institute in Rome. Tidskriften upphördes vol. 31-32 (2006-2007). Sedan 2008 publicerar institutet tillsammans med Atheninstitutet följande tidskrift:

Opuscula. Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome

(OPEN ACCESS)

Lectiones Boëthianae (link a pdf)

I denna serie ingår Boëthius-föreläsningarna vid det Svenska Institutet i Rom. Föreläsningarnas namn stammar från Institutets förste föreståndare, den klassiske arkeologen Axel Boëthius. De hålles av inbjudna föreläsare. Föreläsningarna har publicerats även i Opuscula Romana.

Suecoromana. Studia artis historiae Instituti Romani Regni Sueciae

Publikationsserie för monografiska verk och samlingsverk (inkl. konferensacta) med inriktning på konstvetenskap. Utgiven sedan 1992.

För beställningar kontakta:

www.astromeditions.com (för publikationer fram till 2007)

https://ecsi.bokorder.se/ (för publikationer fr. o. m 2008)

För byte av publikationer kontakta Astrid Capoferro (capoferro@isvroma.org)

Online-utgåva

Institutet utger sedan 2004 en online-serie:

The Swedish Institute in Rome. Projects and Seminars

Övriga publikationer

– B. Magnusson, J. Ahlklo (a cura di), L’istituto Svedese di Studi Classici a Roma-The Swedish Institute of Classical Studies in Rome, Stockholm 2010.

– A. Capoferro, L. D’Amelio, S. Renzetti (a cura di), Dall’Italia. Omaggio a Barbro Santillo Frizell, Edizioni Polistampa, 2013.

– A. Capoferro, S. Renzetti (a cura di), L’Etruria di Alessandro Morani. Riproduzioni di pitture etrusche dalle collezioni dell’Istituto Svedese di Studi Classici a Roma, Edizioni Polistampa, 2017.