ÖVRIGA STIPENDIER OCH FORSKNINGSANSLAG

Förening Svenska Rominstitutets Vänner

Stipendiets syfte är att främja och stimulera forskning och vetenskapligt arbete, studium och dokumentation inom Svenska Institutets i Rom verksamhetsområde. Stipendiet ämnar förstärka institutets tvärvetenskapliga miljö och kan därför sökas av forskare verksamma inom hela det humanistiska fältet.

http://romvannerna.se/stipendier/

Ingenjören C.M. Lericis stipendium

Stipendiets syfte är att stärka de kulturella förbindelserna mellan Italien och Sverige genom att bereda möjlighet för studerande vid svenska universitet och högskolor att fullfölja sina studier under en tids vistelse i Italien. Närmast avses studier med konstvetenskaplig, arkeologisk, filologisk eller litteraturvetenskaplig inriktning. Ansökan görs till respektive lärosäte. Ledigförklaras vanligtvis under mars månad.

Stiftelsen Fondazione Famiglia Rausing

Stiftelsen Fondazione Famiglia Rausing utdelar bidrag för avancerad humanistisk forsking i Italien.

Stiftelsens ändamål är: «To promote and further highly qualified humanistic research, especially within the archaeological, historical, philological and aesthetical disciplines, to be effected in Italy by scholars of Swedish citizenship through grants directed to individuals for such research. Grants are expressly excluded to individuals for their own schooling, for graduation work, for printing costs not strictly consequent to the research supported by the grants and for attending congresses and symposia»

Ansökningarna göres på avsedd blankett (word – pdf) och skickas tillsammans med bilagor som ett  dokument i pdf-format med e-post till ffr@isvroma.org. Döp dokumentet som följer: ffr, efternamn, år (t.ex. ffr_Andersson_2022).

Ansökningar om forskningsstöd skall vara avfattade på engelska och skall vara Stiftelsen tillhanda före den 31 maj.

Meddelande om tilldelade medel utsändes i oktober.

Anna Ahrenbergs Romstipendium för arkitektstudent vid Chalmers

Stipendiet på 75.000 kr till arkitektstudent vid Chalmers avser en vistelse i Rom för att genomföra examensarbete eller annat studieprojekt. Stipendiaten bereds möjlighet att ha en arbetsplats och eventuellt även hyra studentrum på Svenska Institutet i Rom.

Romstipendium Stipendium till arkitektstudenter vid Chalmers (annaahrenberg.com)