OM INSTITUTET

Svenska institutet i Rom är en institution för svensk humanistisk forskning och högre utbildning främst inom antikvetenskap, klassiska språk, historia, konstvetenskap, arkitektur och restaureringskonst. Institutet erbjuder årliga stipendier och anordnar kurser i samverkan med svenska universitet för studenter på avancerad nivå och doktorander i klassisk arkeologi och konstvetenskap. Svenska institutet främjar också den internationella akademiska dialogen genom att anordna konferenser, workshops, seminarieserier och öppna föreläsningar. Institutet har ett forskningsbibliotek, ett arkeologiskt laboratorium, gästrum och -lägenheter för stipendiater och forskare. Institutet grundades 1925 på initiativ av kronprins Gustav Adolf och är en privat stiftelse som finansieras av Utbildningsdepartementet. Styrelse och kansli har sitt säte i Stockholm.