KURS I LATINSK EPIGRAFIK

Latinsk epigrafik är den enda kursen i sitt slag inom svensk högskoleutbildning, och behandlar ett vetenskapsfält som är centralt för såväl latinister som antikvetare. VT 22 ges kursen i samarbete mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Svenska Institutet i Rom. Undervisningen sker under två veckors vistelse i Rom, vilket ger en unik möjlighet att studera det epigrafiska materialet på plats, och att via de epigrafiska texterna orientera sig i Roms antika och medeltida topografi och historia. Förberedande föreläsningar kommer också att ges via Zoom före avresa till Rom.

Kursen syftar till att generera kunskaper och färdigheter kring latinsk epigrafik och att belysa dess historia från äldsta tid och fram till och med medeltid. Den omfattar fem veckors heltidsstudier, vari ingår undervisning vid Svenska Institutet i Rom 28 februari–13 mars. Kursdeltagarna bereds, i mån av plats, bostad till förmånlig kostnad på Svenska Institutet i Rom under kursperioden. Rummen tillfaller de högst rankade bland de antagna, medan övriga antagna anmodas ombesörja eget boende. Resa och övriga omkostnader bekostas av kursdeltagarna.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och exkursioner samt övningsuppgifter och självständiga litteraturstudier. Kursspråk är svenska, men engelska kan också förekomma vid samarbeten med andra forskningsinstitut i Rom. Kursen avslutas med en skriftlig inlämningsuppgift som påbörjas under tiden i Rom och färdigställs efter hemkomst.

Förkunskapskrav: Kursen ges på avancerad nivå. För tillträde till kursen krävs kandidatexamen som innefattar minst 30 hp latin. Ytterligare högskolepoäng i latin är meriterande, liksom högskolepoäng i Antikens kultur och samhällsliv. Kursen är öppen för doktorander efter samråd med handledare. Urvalet baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev med motivering av kursens relevans för den sökande.

Kursen söks via www.antagning.se mellan den 15 september och den 15 oktober 2021.

Den kan sökas såväl via Uppsala universitet (kurskod 5LA82) som Göteborgs universitet

(kurskod LAT202). Personligt brev laddas upp på antagning.se senast 15 november 2021.

För frågor, kontakta kursansvariga:

Docent Anna Blennow, anna.blennow@sprak.gu.se

Professor Christer Henriksén, christer.henriksen@lingfil.uu.se