INFORMATION

Biblioteket vid Svenska Institutet i Rom har ett bokbestånd på ca. 70.000 volymer och 200 löpande tidskrifter. Biblioteket är främst inriktat på klassisk arkeologi och topografi i Medelhavsområdet, med betoning på Italien och Rom, etruskologi, antikens konsthistoria, förhistoria, antikens historia, klassisk filologi, konst- och arkitekturhistoria, samt restaurering och monumentvård. En mindre avdelning innehåller litteratur om svensk arkeologi, konstvetenskap, historia och språkvetenskap. I bokbeståndet ingår även specialsamlingar: den Bildtska samlingen, en värdefull donation som tillhört den svenske ministern i Rom, friherre Carl Bildt (1850-1931) och som skänktes till institutet av hans efterlevande. Denna samling består av rara böcker som handlar om de kulturella relationerna mellan Sverige och Italien i synnerhet litteratur som rör den heliga Birgitta och drottning Christina. Hernmarcksamlingen består av litteratur som handlar om Rom och resor i Italien och donerades av Carl Hernmarck (1916-1978). Yardensamlingen skänktes till biblioteket av Leon Yarden (1920-1988) och innehåller litteratur om judendomen.

Till sist finns Hartmannsamlingen som donerades av den danske konsthistorikern Jørgen Birkedal Hartmann (1910-1998) och består av monografier, tidskrifter och särtryck om nyklassicismen.

Biblioteket är öppet enligt överenskommelse. Boka tid via e-post: biblio@isvroma.org
För att få tillträde till biblioteket krävs legitimation och ett introduktionsbrev.

Kontakta oss

Ansvarig bibliotekarie:
Dott.ssa Astrid Capoferro, capoferro@isvroma.org

Bibliotekarie:
Dott.ssa Federica Lucci, lucci@isvroma.org

Adress:
Svenska Institutet i Rom – Biblioteket,
Via Omero, 14, 00197 Rom, Italien