Leonardo

Samuel Andrew Hardy: Cultural property crime and human security

Research Seminar 20 January 2022, 17.00, at the Swedish Institute of Classical Studies in Rome and on Zoom Samuel Andrew Hardy Cultural property crime and human security: Exploring the social, political and economic dimensions of theft and trafficking of art and antiquities Understanding of cultural property crime is undermined by a dearth of public evidence, …

Samuel Andrew Hardy: Cultural property crime and human security Läs mer »

Utlysning av de stora stipendierna i arkeologi resp. filologi/konstvetenskap för läsåret 2022-23

Utlysning av de stora stipendierna i arkeologi resp. filologi/konstvetenskap för läsåret 2022-23 Arkeologiska stipendiet Avsett för masterstuderande, doktorand eller nydisputerad som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium inom universitetsämnet antikens kultur och samhällsliv eller närliggande ämne. I ansökan skall en utförlig projektbeskrivning för stipendietiden medtagas, vilken utgör grunden för bedömningen. Bedömningskriterierna skall vara projektets …

Utlysning av de stora stipendierna i arkeologi resp. filologi/konstvetenskap för läsåret 2022-23 Läs mer »