LINDA LINDQVIST - ADMINISTRATION

Linda Lindqvist är utbildad ekonom på Stockholms Universitet. Hon arbetar på institutet sedan våren 2016 med redovisning, ekonomi och div. andra administrativa uppgifter.