UTLYSNING AV INGENJÖREN C M LERICIS STIPENDIUM 2022 – 2023

Ett CM Lerici stipendium à 80 000 kronor kungöres härmed ledigt för läsåret 2022 – 2023.

Stipendiets syfte är att stärka de kulturella förbindelserna mellan Italien och Sverige genom att bereda möjlighet för studerande vid svenska universitet och högskolor att fullfölja sina studier under en tids vistelse i Italien. Närmast avses studier med konstvetenskaplig, arkeologisk, filologisk eller litteraturvetenskaplig inriktning.

Stipendiat bör hjälpligt kunna tala tyska, engelska eller franska samt även äga någon kännedom om italienska.

Stipendiat är skyldig att under läsåret bedriva studier i Italien minst 6 månader. Om särskilda skäl föreligger, kan efter särskild prövning, tiden för vistelsen i Italien nedsättas, dock lägst till 4 månader. Stipendiaten svarar själv för sina boendekostnader. Bedrivs studierna i Rom försöker styrelsen för Svenska institutet i Rom, i mån av tillgång, bereda bostad på institutet till reducerad kostnad.

Ansökan görs på särskild blankett och skickas tillsammans med bilagor som ett (1) dokument i pdf-format med e-post till det lärosäte där den sökande är hemmahörande:

Göteborg registrator@gu.se

Karlstad  registrator@kau.se

Linnéuniversitetet (Kalmar/Växjö) registrator@lnu.se

Linköpings universitet registrator@liu.se

Lunds universitet registrator@lu.se

Mittuniversitetet  registrator@miun.se

Stockholms universitet registrator@su.se

Umeå universitet umea.universitet@umu.se

Uppsala universitet registrator@uu.se

Örebro universitet  registrator@oru.se

Ansökan ska vara inkommen till respektive lärosäte (epostadress ovan)  senast 26 maj 2022. Döp dokumentet med efternamn, universitet, stipendium, år . Ofullständig ansökan kommer inte att beaktas.