Stiftelsen Svenska institutet i Rom utlyser ett antal stipendier till kursen Konstvetenskaplig fördjupningskurs vid Svenska institutet i Rom (Kv6000,
Stockholms universitet) för höstterminen 2022. Stipendiesumman är på 16.000 kr/person och kursen ligger på avancerad nivå, omfattar 15 hp och ges under första halvan av höstterminen.

I kursen får Du fördjupa dina kunskaper om konst och arkitektur i Rom och dess omgivande landskap i ett långt historiskt perspektiv av kontinuiteter och förändringar. Ett väsentligt stråk i denna historia är det ständiga återbruket av den klassiska traditionen, såväl estetiskt som materiellt. Undervisningen består av fältstudier och exkursioner i Rom och andra delar av Italien, samt föreläsningar och seminarier. Kursen kan vara fysiskt ansträngande.

Kursen söks i två steg:

1) Genom ansökan via antagning.se senast den 19 april 2022.
2) Genom en separat ansökan till stiftelsen för stipendium till kursen.
Ansökan om stipendium skickas till:
sir.sekreterare@medelhavsinstituten.se senast den 27 april 2022.
Blankett

Kursen har ett begränsat antal deltagare och endast de som tilldelats stipendium bereds plats på kursen.