SVENSKA INSTITUTET I ROM ledigförklarar härmed en anställning som lektor i konstvetenskap och vice direktör.

Utlysning