Utlysning av de stora stipendierna i arkeologi resp. filologi/konstvetenskap för läsåret 2022-23

Arkeologiska stipendiet

Avsett för masterstuderande, doktorand eller nydisputerad som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium inom universitetsämnet antikens kultur och samhällsliv eller närliggande ämne. I ansökan skall en utförlig projektbeskrivning för stipendietiden medtagas, vilken utgör grunden för bedömningen. Bedömningskriterierna skall vara projektets kvalitet och genomförbarhet, samt Rom/Italienvistelses relevans för forskningsuppgiften.

Utlysning
Blankett

Filologiska och konstvetenskapliga stipendiet

Avsett för masterstuderande, doktorand eller nydisputerad som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium inom universitetsämnena latin, grekiska (inklusive bysantinsk grekiska) och konstvetenskap. Stipendiet utdelas vartannat år med företräde för sökande från ämnet latin eller grekiska, vartannat år från ämnet konstvetenskap. I ansökan skall en utförlig projektbeskrivning för stipendietiden medtagas, vilken utgör grunden för bedömningen. Bedömningskriterierna skall vara projektets kvalitet och genomförbarhet, samt Rom/Italienvistelses relevans för forskningsuppgiften.

Utlysning
Blankett

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.