Samuel Andrew Hardy: Cultural property crime and human security

Research Seminar

20 January 2022, 17.00, at the Swedish Institute of Classical Studies in Rome and on Zoom

Samuel Andrew Hardy

Cultural property crime and human security:
Exploring the social, political and economic...

Utlysning av de stora stipendierna i arkeologi resp. filologi/konstvetenskap för läsåret 2022-23

Utlysning av de stora stipendierna i arkeologi resp. filologi/konstvetenskap för läsåret 2022-23

Arkeologiska stipendiet

Avsett för masterstuderande, doktorand eller nydisputerad som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium inom universitetsämnet antikens kultur...